117,1777

Raspored predavanja

Rasporede predavanja za zimski semestar možete preuzeti na ovom linku.


Informacija za studente I godine studijskog programa PE, gde je predviđeno da se nastava izodi u dve grupe prema rasporedu:

  • I grupa - neparni brojevi indeksa,
  • II grupa - parni brojevi indeksa;

Primer: Student ima broj indeksa 2022/100123, poslednja cifra ukazuje da se radi o neparnom broju, i on pripada grupi I;
odnosno student koji ima broj indeksa 2022/100456, poslednja cifra ukazuje da se radi o parnom broju indeksa, i on pripada grupi II.

Univerzitet Singidunum © 2023