117,2933

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Anjička Štaub - 2018170015

Dana 04.04.2023. u 14:00, u prostoriji A11, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anjička Štaub, broj indeksa 2018170015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) - ciljevi osnivanja i članstvo".

Odbrana diplomskog rada - Đurađ Jovičić - 2017102176

Dana 06.04.2023. u 13:00, u prostoriji S33, na III spratu, Danijelova 32, student Đurađ Jovičić, broj indeksa 2017102176, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Odnosi sa javnošću u sportu u savremeno doba na primeru svetskog prvenstva u fudbalu u kataru".

Odbrana diplomskog rada - Valentina Jojić - 2018100775

Dana 03.04.2023. u 12:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Valentina Jojić, broj indeksa 2018100775, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prevarne radnje zaposlenih i forenzičke metode otkrivanja".

Odbrana diplomskog rada - Sara Bulatović - 2018102166

Dana 04.04.2023. u 16:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sara Bulatović, broj indeksa 2018102166, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Liderstvo i nagrađivanje zaposlenih kao unapređenje organizacione efikasnosti".

Univerzitet Singidunum © 2023