117,1117

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Tea Milošević - 2019130206

Dana 28.05.2024. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Tea Milošević, broj indeksa 2019130206, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Resolving business law disputes in Serbia".

Odbrana diplomskog rada - Stevan Ilić - 2017102577

Dana 22.05.2024. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Stevan Ilić, broj indeksa 2017102577, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja privrednog društva Delta City 67 DOO za 2022. godinu".

Odbrana diplomskog rada - Marko Stefanović - 2014101286

Dana 09.05.2024. u 14:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Marko Stefanović, broj indeksa 2014101286, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj motivacije zaposlenih u ugostiteljskoj delatnosti u Beogradu".

Odbrana diplomskog rada - Pavle Đorđević - 2019100445

Dana 08.05.2024. u 16:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Pavle Đorđević, broj indeksa 2019100445, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Komunikacija kompanija sa medijima".

Odbrana diplomskog rada - Marija Marinković - 2019100114

Dana 08.05.2024. u 10:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Marinković, broj indeksa 2019100114, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Etičko liderstvo na primeru kompanije "The Body Shop"".

Odbrana diplomskog rada - Mina Mihajlović - 2019101505

Dana 08.05.2024. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Mina Mihajlović, broj indeksa 2019101505, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja privrednog društva Hemofarm a.d. za 2021. godinu".

Univerzitet Singidunum © 2024