117,1777

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Doris Popović - 2019101735

Dana 30.11.2023. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Doris Popović, broj indeksa 2019101735, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Međunarodno poslovno komuniciranje na primeru Egipta, Katra i Uvedinjenih Arapskih Emirata".

Odbrana diplomskog rada - Anja Jovanović - 2019104884

Dana 30.11.2023. u 13:45, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Anja Jovanović, broj indeksa 2019104884, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Regrutovanje i selekcija kandidata na primeru kompanije Star Wellness i Sport".

Odbrana diplomskog rada - Veljko Prokopović - 2019102537

Dana 30.11.2023. u 13:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Veljko Prokopović, broj indeksa 2019102537, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga odnosa sa javnošću u kriznim situacijama".

Odbrana diplomskog rada - Nataša Mijailović - 2019104734

Dana 30.11.2023. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Nataša Mijailović, broj indeksa 2019104734, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Komparativna analiza internet promocije kompanije Apple, Google i Microsoft".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Divjak - 2019104562

Dana 27.11.2023. u 12:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Divjak, broj indeksa 2019104562, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Dinamika i uticaj saradnje influensera i potrošača na razvoj brenda lojalnosti".

Odbrana diplomskog rada - Vanja Stevanović - 2019100547

Dana 28.11.2023. u 16:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Vanja Stevanović, broj indeksa 2019100547, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj uloga interne revizije u procesu pripajanja privrednog društva".

Odbrana diplomskog rada - Milica Bujaković - 2019100105

Dana 27.11.2023. u 11:20, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Bujaković, broj indeksa 2019100105, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Merenje zadovoljstva potrošača - studija slučaja brenda Nivea".

Odbrana diplomskog rada - Marko Pantelić - 2016100973

Dana 20.11.2023. u 17:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Pantelić, broj indeksa 2016100973, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Brending u funkciji savremenog marketinga kompanije BMW".

Odbrana diplomskog rada - Sanja Aćimović - 2019100665

Dana 24.11.2023. u 15:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Sanja Aćimović, broj indeksa 2019100665, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izvešavanja privrednog društva "Chemical Agrosava doo" Beograd za 2021. godinu ".

Odbrana diplomskog rada - Ivana Jelisavčić - 2019/101449

Dana 23.11.2023. u 15:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Jelisavčić, broj indeksa 2019/101449, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Emocionalno brendiranje - primer kompanije "Dove"".

Odbrana diplomskog rada - Ivana Petrov - 2020/105278

Dana 07.11.2023. u 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Petrov, broj indeksa 2020/105278, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj korišćenja analitičkih procedura u procesu vršenja nezavisne revizije".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Maričić - 2019/105041

Dana 09.11.2023. u 10:20, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Maričić, broj indeksa 2019/105041, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Društveni mediji i društvene mreže na primeru kompanije Ikea".

Univerzitet Singidunum © 2023