117,1777

Profesori PFBa na nacionalnoj konferenciji o jačanju korporativnog upravljanja u Republici Srbiji

Dana 11. maja 2023. godine odražana je nacionalna konferencija pod nazivom: „Jačanje korporativnog upravljanja u Srbiji : izveštavanje o održivosti i veća uloga komisija za reviziju“ u organizaciji Centra Svetske banke za reformu finansijskog izveštavanja (CFRR) u prostorijama Privredne komore Srbije. CFRR sprovodi Program računovodstvene reforme i institucionalnog jačanja namenjen malim i srednjim preduzećima (REPARIS za MSP) koji ima cilj da podrži: (i) olakšavanje pristupa profesionalnim uslugama računovodstva i finansijskog upravljanja malim i srednjim preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana, i (ii) usklađivanje okvira za korporativno finansijsko izveštavanje na Zapadnom Balkanu sa relevantnim direktivama i propisima EU.

1684270080-1-pks-pfb-slika-1.png

Konferencija je organizovana sa ciljem da pokrene diskusiju i omogući razmenu dobrih praksi između predstavnika različitih grupa i relevantnih aktera. Učesnici su imali priliku da razmotre izazove i potencijalna rešenja u vezi sa:

- Direktivom EU o izveštavanju o korporativnoj održivosti i novom evropskom setu standarda za izveštavanje o održivosti;
- primenom zahteva EU za izveštavanje o korporativnoj održivosti koji su transponovani u nacionalno zakonodavstvo (nefinansijski izveštaj);
- i značajnijom ulogom komisija za reviziju u pogledu jačanja poverenja u zakonsku reviziju i u finansijske i nefinansijske informacije.

1684270079-0-pks-pfb-slika-2.png

Profesori Poslovnog fakulteta u Beogradu su pozvani da učestvuju u radu konferencije s obzirom na da su bili članovi tima u dva projekta podržanih od strane Svetske banke i Ministarstva finansija u funkciji unapređenja korporativnog izveštavanja. Profesorka Barjaktarović je bila učesnik panela na temu Unapređenje delotvornosti komisije za reviziju u Srbiji, imajući u vidu trenutno stanje i dobru međunarodnu praksu. Članovi panela su na ovoj sesiji razgovarali o ulozi komisije za reviziju i identifikovali oblasti sa najvećim potencijalom, odnosno domene u kojima članovi komisija za reviziju mogu da budu efikasniji u promovisanju kvaliteta i transparentnosti izveštavanja o korporativnoj održivosti i reviziji.

Univerzitet Singidunum © 2023