117,1117

Održano gostujuće predavanje - Menadžment prodaje

U sredu, 10. aprila 2024. godine na predmetu Menadžment prodaje održano je gostujuće predavanje koje je vodio Marko Zirojević, vlasnik marketinške agencije "Zero One" i jedan od članova tima brenda "Igra ukusa“. Marko je sa studentima podelio svoj razvojni put, istakavši ključne izazove i neophodne veštine za uspeh u današnjem poslovnom svetu.

vesti-pfb-15042024-2-slika1

Fokus predavanja bio je na procesu izgradnje brenda u savremenim uslovima, kao i na strategijama promovisanja i prodaje proizvoda i usluga. Studenti su imali priliku da čuju praktične primere koji će im pomoći u daljem obrazovanju i profesionalnom razvoju. Marko je posebno naglasio važnost izgradnje odnosa sa lojalnim kupcima i ukazao na to koliko je marketing odnosa i pažljiva briga o svakom korisniku ključna stavka u poslovanju.

Predavanje je pružilo studentima dragocene uvide i praktična znanja koja će doprineti boljem razumevanju i primeni sadržaja koji se obrađuju na predmetima iz oblasti menadžmenta, marketinga i prodaje.

Univerzitet Singidunum © 2024