117,1117

Naš profesor održao predavanje za studente iz Vladivostoka

U okviru saradnje Univerziteta Singidunum sa visokoškolskim institucijama u inostranstvu, u subotu 20. aprila 2024, održano je online gostujuće predavanje na Dalekoistočnom Saveznom Univerzitetu u Vladivostoku, Ruska Federacija. 

1714472050-0-1200px-far-eastern-federal-university-2.jpg

 

Prof. dr Lazar Dražeta je predstavio "Razvoj karijere i ličnih sposobnosti" grupi od 30-ak studenata i nastavnika na poslediplomskim studijama. Univerzalna tema i proaktivna komunikacija između predavača i slušalaca doprineli su dobrom utisku, čime je ostvaren još jedan kontakt našeg univerziteta na međunarodnom planu.

1714472050-1-lazar-.jpg

Univerzitet Singidunum © 2024