117,1117

Konkurs za CFA stipendije za studente Univerziteta Singidunum

Zadovoljstvo nam je da obavestimo sve studente Univerziteta Singidunum, kao jedine visokoškolske institucije na prostoru Zapadnog Balkana sa prestižnom CFA Univerzitetskom Afilijacijom, o otvaranju novog konkursa za dodeljivanje stipendija za polaganje prvog nivoa CFA sertifikata. Nakon odluke, stipendije se mogu iskoristiti u jednom od 3 ponuđena ispitna perioda – Novembar 2024. god, Februar 2025. god i Maj 2025.godine. Stipendija podrazumeva oslobađanje od jednokratne registracije CFA programa, kao i umanjenu naknadu za polaganje ispita. Konkretnije, studenti će umesto 1,600 USD po osnovu obe naknade platiti ukupno 400 USD. Pored toga, za studente je obezbeđen celokupan pripremni materijal u elektronskoj formi, kao i pristup zvaničnoj elektronskoj bazi pitanja CFA Instituta.

vesti-pfb-14112023-slika2

Osnovni preduslovi za apliciranje:

  • Studenti III i IV god osnovnih studija (svi Fakulteti Univerziteta Singidunum dolaze u obzir, sa primarnim fokusom na Poslovni fakultet), kao i studenti postdiplomskih studija (master i doktorskih).
  • Poznavanje engleskog jezika (celokupan materijal i polaganje je na engleskom jeziku). Položeni sertifikati iz engleskog jezika su poželjni prilikom krajnjeg odlučivanja.
  • Aspiracija ka predmetima iz oblasti finansija (Priložiti motivaciono pismo na srpskom sa max 300 reči o razlozima učestvovanja u CFA programu).

Prosečan period aktivne pripreme za prvi nivo je od 5 do 6 meseci. Studenti bi trebalo na adekvatan način da optimizuju vreme i usaglase svoje obaveze na Univerzitetu sa pripremom za ispit. Više detalja o samom ispitu mogu se pronaći u na sajtu CFA Instituta

Zainteresovani studenti mogu aplicirati na mejl profesora Nikole Stakića (nstakic|mmnkk|singidudunum.ac.rs), koji će obaviti evaluaciju prijavljenih kandidata i doneti konačnu odluku po pitanju nagrađenih studenata. Konkurs je otvoren sve vreme tokom trajanja akademske 2023/24 godine. Prijava na mejl, uz motivaciono pismo, mogu se poslati u slobodnoj formi (nakon selekcije, kandidati će se zvanično prijaviti putem sajta CFA Instituta).

Univerzitet Singidunum © 2024