117,1117

Dodela sertifikata - monolitni računovodstveni softver LIDDER

Univerzitet Singidunum pored sticanja neophodnog teorijskog znanja, svojim studentima omogućava i korišćenje savremenih softverskih alata, čime se podiže nivo osposobljenosti diplomaca za brže uključivanje na tržište rada i zapošljavanje u struci. Studenti Poslovnog fakulteta, Fakulteta za informatiku i računarstvo i Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment imali su priliku da na predmetima Računovodstvo i Finansijski menadžment i računovodstvo rade u monolitnom računovodstvenom softveru LIDDER.

Nakon završenog semestra najbolji studenti su imali priliku da pristupe zvaničnom testiranju u pomenutom softveru. Ove godine su nagrađeni sledeći studenti i studentkinje: Dejana Radošević, Aleksa Stojanović, Božidar Abazović, Jelena Mitić, Anđela Pavlović, Jovo Arežina i Dušan Urošević.

1688119744-7-vesti-pfb-fir-30062023-slika1.jpg

U petak, 23. juna 2023. godine održano je uručenje sertifikata i poklon paketa nagrađenim studentima. Događaj je otvorila prof. dr Goranka Knežević, rektorka Univerziteta Singidunum, koja je tom prilikom naglasila značaj saradnje sa privredom i mogućnostima unapređenja veština koje se pružaju našim studentima. Svečanosti je prisustvovala prof. dr Gordana Dobrijević, prodekanka Poslovnog fakulteta u Beogradu i asistentkinje na predmetima Računovodstvo i Finansijski menadžment i računovodstvo - Maja Kljajić, master i Ana Obradović, master.

1688119745-8-vesti-pfb-fir-30062023-slika2.jpg

Nagrade i sertifikate je studentima uručila Jadranka Minić, PR menadžer LIDDER Monolita, koja je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Univerzitetom Singidunum i najavila uvođenje novih mogućnosti koje će doprineti unapređenju nastavnog procesa.

1688119741-0-vesti-pfb-fir-30062023-slika3.jpg  1688119741-1-vesti-pfb-fir-30062023-slika4.jpg  1688119742-2-vesti-pfb-fir-30062023-slika5.jpg  1688119742-3-vesti-pfb-fir-30062023-slika6.jpg

Čestitamo našim studentima koji su se pokazali kao najbolji u poznavanju računovodstvenog softvera LIDDER.

1688119743-4-vesti-pfb-fir-30062023-slika7.jpg  1688119743-5-vesti-pfb-fir-30062023-slika8.jpg  1688119744-6-vesti-pfb-fir-30062023-slika9.jpg

Univerzitet Singidunum © 2024