118,7428

Odbrana diplomskog rada - Natalija Obradović - 101558/2015

Dana 19.02.2018. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Natalija Obradović, broj indeksa 101558/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Računovodstveno tretiranje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja na primeru kompanije Nelt".


Članovi komisije:

  • doc. dr Ivica Terzić, predsednik komisije
  • doc. dr Marko Milojević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018