118,7428

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Zlatanović - 102904/2013

Dana 09.02.2018. u 17:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Zlatanović, broj indeksa 102904/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet marketing strategije na primeru turističke agencije KonTiki Travel".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Gajić, predsednik komisije
  • prof. dr Radmila Živković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018