118,7428

Odbrana diplomskog rada - Milica Strahinović‚ - 102841/2013

Dana 09.02.2018. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Strahinović‚, broj indeksa 102841/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Studija slučaja stečajnog postupka sa analizom regulatornog okvira,strukture troškova i stope povrata".


Članovi komisije:

  • prof. dr Tijana Radojević, predsednik komisije
  • prof. dr Nemanja Stanišić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018