118,7428

Odbrana diplomskog rada - Milan Bradaš - 101713/2013

Dana 07.02.2018. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Milan Bradaš, broj indeksa 101713/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Savremene tendencije u bankarstvu".


Članovi komisije:

  • doc. dr Marko Milojević, predsednik komisije
  • doc. dr Ivica Terzić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018