118,7428

Odbrana diplomskog rada - Ana Kozić - 103255/2016

Dana 07.02.2018. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Kozić, broj indeksa 103255/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kreiranje optimalnih portfolija akcija kompanija sa Njujorške berze".


Članovi komisije:

  • doc. dr Marko Milojević, predsednik komisije
  • doc. dr Ivica Terzić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018