118,7428

Odbrana diplomskog rada - Luka Micić - 101157/2013

Dana 07.02.2018. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Luka Micić, broj indeksa 101157/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Optimizacija portfolija".


Članovi komisije:

  • doc. dr Marko Milojević, predsednik komisije
  • doc. dr Ivica Terzić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018