118,7428

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Garić - 102191/2011

Dana 06.02.2018. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Garić, broj indeksa 102191/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Dobrovoljni penzijski fond".


Članovi komisije:

  • doc. dr Marko Milojević, predsednik komisije
  • prof. dr Lidija Barjaktarović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018