118,7428

Odbrana diplomskog rada - Dragan Kikanović - 101575/2012

Dana 06.02.2018. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Dragan Kikanović, broj indeksa 101575/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Rizik u osiguravajućoj kući studija slučaja Generali Osiguranje".


Članovi komisije:

  • doc. dr Marko Milojević, predsednik komisije
  • prof. dr Lidija Barjaktarović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018