118,7428

Odbrana diplomskog rada - Nevena Vukomanović - 102147/2013

Dana 06.02.2018. u 16:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Vukomanović, broj indeksa 102147/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Izveštaji nezavisnog revizora u svetlu njihovih korisnika".


Članovi komisije:

  • prof. dr Zoran Petrović, predsednik komisije
  • prof. dr Kosana Vićentijević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018