118,7428

Odbrana diplomskog rada - Sanja Mihailović - 560/2008

Dana 02.02.2018. u 11:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sanja Mihailović, broj indeksa 560/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza marketinga na društvenim mrežama uz studiju slučaja kompanije Loreal Paris".


Članovi komisije:

  • prof. dr Tijana Radojević, predsednik komisije
  • prof. dr Marko Šarac, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018