118,7428

Odbrana diplomskog rada - Tamara Žeravljev - 100217/2012

Dana 02.02.2018. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Žeravljev, broj indeksa 100217/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Svetska trgovinska organizacija-ciljevi osnivanja i funkcije".


Članovi komisije:

  • prof. dr Nemanja Stanišić, predsednik komisije
  • prof. dr Tijana Radojević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018