118,7428

Odbrana diplomskog rada - Milena Mihailović - 103237/2011

Dana 02.02.2018. u 11:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Milena Mihailović, broj indeksa 103237/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Lidersvo i timski rad kao faktori uspešnog poslovanja privrednog društva DI&MA Vision doo Beograd".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Đorđević Boljanović, predsednik komisije
  • prof. dr Gordana Dobrijević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018