118,7428

Odbrana diplomskog rada - Jelena Ognjanović - 100085/2013

Dana 02.02.2018. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Ognjanović, broj indeksa 100085/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strateško planiranje u bankarstvu na primeru Societe Generale banke".


Članovi komisije:

  • doc. dr Ivica Terzić, predsednik komisije
  • prof. dr Miroljub Hadžić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018