118,4727

Odbrana diplomskog rada - Vojislav Milenković - 100921/2013

Dana 16.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Vojislav Milenković, broj indeksa 100921/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kreiranje optimalnih portfolija akcija sa NYSE".


Članovi komisije:

  • doc. dr Marko Milojević, predsednik komisije
  • doc. dr Ivica Terzić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018