118,4727

Odbrana diplomskog rada - Goran Trpčeski - 120769/2013

Dana 16.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Goran Trpčeski, broj indeksa 120769/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Tehnologija obnavljanja spoljnotrgovinskog lizinga".


Članovi komisije:

  • doc. dr Marko Milojević, predsednik komisije
  • doc. dr Ivica Terzić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018