118,4727

Odbrana diplomskog rada - Miloš Milisavljević - 160261/2012

Dana 17.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Milisavljević, broj indeksa 160261/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Društvene mreže kao kanal distribucije u poslovanju banaka".


Članovi komisije:

  • prof. dr Tijana Radojević, predsednik komisije
  • doc. dr Srećko Novaković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018