118,4727

Odbrana diplomskog rada - Milica Veselinović - 103591/2013

Dana 08.11.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Veselinović, broj indeksa 103591/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza odnosa i uspešnosti poslovanja unutar jedne grupe pravnih lica".


Članovi komisije:

  • prof. dr Kosana Vićentijević, predsednik komisije
  • doc. dr Vule Mizdraković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018