118,4727

Odbrana diplomskog rada - Ivana Teofanov - 101556/2013

Dana 08.11.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Teofanov, broj indeksa 101556/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ekonomske posledice statusnih promena sa posebnim osvrtom na pripajanje".


Članovi komisije:

  • prof. dr Kosana Vićentijević, predsednik komisije
  • doc. dr Vule Mizdraković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018