118,4727

Odbrana diplomskog rada - Miloš Bukvić - 102435/2012

Dana 08.11.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Bukvić, broj indeksa 102435/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Stalna imovina u finanaisjkom izveštavanju i njen značaj za poslovanje privrednih društava".


Članovi komisije:

  • prof. dr Kosana Vićentijević, predsednik komisije
  • doc. dr Vule Mizdraković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018