118,4727

Odbrana diplomskog rada - Nikola Milošević - 104060/2016

Dana 08.11.2017. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Milošević, broj indeksa 104060/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kulturološke razlike u poslovanju Srbije i Japana".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Đorđević Boljanović, predsednik komisije
  • prof. dr Gordana Dobrijević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018