118,4727

Odbrana diplomskog rada - David Veličković - 100326/2012

Dana 08.11.2017. u 14:15, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student David Veličković, broj indeksa 100326/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Nezavisnost revizora i etika u reviziji".


Članovi komisije:

  • doc. dr Vule Mizdraković, predsednik komisije
  • prof. dr Kosana Vićentijević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018