118,4727

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Popadić - 101040/2013

Dana 08.11.2017. u 14:15, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Popadić, broj indeksa 101040/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza i ocena interne kontrole u privrednim društvima".


Članovi komisije:

  • doc. dr Vule Mizdraković, predsednik komisije
  • prof. dr Kosana Vićentijević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018