118,4727

Odbrana diplomskog rada - Marina Bogojević - 100305/2013

Dana 08.11.2017. u 14:15, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marina Bogojević, broj indeksa 100305/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Profesionalni odnos između interne i eksterne revizije banke".


Članovi komisije:

  • doc. dr Vule Mizdraković, predsednik komisije
  • prof. dr Kosana Vićentijević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018