118,4727

Odbrana diplomskog rada - Katarina Ilić - 120032/2012

Dana 08.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Ilić, broj indeksa 120032/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Inflacija-pojam i teorija".


Članovi komisije:

  • doc. dr Ivica Terzić, predsednik komisije
  • prof. dr Miroljub Hadžić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018