118,4727

Odbrana diplomskog rada - Marina Cvetić - 102644/2014

Dana 08.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marina Cvetić, broj indeksa 102644/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kreditiranje privrede i uslovi kreditiranja".


Članovi komisije:

  • doc. dr Ivica Terzić, predsednik komisije
  • prof. dr Miroljub Hadžić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018