118,4727

Odbrana diplomskog rada - Marko Perić - 100346/2013

Dana 08.11.2017. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Perić, broj indeksa 100346/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijkih izveštaja kompanije KPMG d.o.o. za 2015. godinu".


Članovi komisije:

  • prof. dr Tijana Radojević, predsednik komisije
  • prof. dr Nemanja Stanišić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018