118,4727

Odbrana diplomskog rada - Saša Bajić - 100253/2013

Dana 08.11.2017. u 15:30, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Saša Bajić, broj indeksa 100253/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Finansijski derivati i primena svopova u Narodnoj Banci Srbije".


Članovi komisije:

  • doc. dr Ivica Terzić, predsednik komisije
  • prof. dr Zoran Jeremić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018