118,4727

Odbrana diplomskog rada - Luka Mitić - 100593/2013

Dana 06.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Luka Mitić, broj indeksa 100593/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analitza finansijskih izveštaja Soko Štark d.o.o.".


Članovi komisije:

  • doc. dr Marko Milojević, predsednik komisije
  • prof. dr Lidija Barjaktarović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018