118,4727

Odbrana diplomskog rada - Jovana Smoljenović - 102316/2015

Dana 06.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Smoljenović, broj indeksa 102316/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analitza finansijskih izveštaja kompanije Nelt".


Članovi komisije:

  • doc. dr Marko Milojević, predsednik komisije
  • prof. dr Lidija Barjaktarović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018