118,4727

Odbrana diplomskog rada - Nataša Stojčić - 101341/2012

Dana 06.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nataša Stojčić, broj indeksa 101341/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Biznis plan u fuznkciji obezbeđenja kredita-studija slučaja Agrounija Zrenjanin".


Članovi komisije:

  • doc. dr Marko Milojević, predsednik komisije
  • prof. dr Lidija Barjaktarović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018