118,4727

Odbrana diplomskog rada - Jovana Veličković - 102152/2013

Dana 06.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Veličković, broj indeksa 102152/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza pokazatelja rentabilnosti za proces donošenja odluka na slučaju kompanije Jafa Crvenka".


Članovi komisije:

  • prof. dr Lidija Barjaktarović, predsednik komisije
  • doc. dr Marko Milojević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018