118,4727

Odbrana diplomskog rada - Ana Ječmenica - 102894/2013

Dana 03.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Ječmenica, broj indeksa 102894/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Međunarodni sajmovi".


Članovi komisije:

  • doc. dr Vladimir Matović, predsednik komisije
  • prof. dr Jelena Stanković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018