118,4727

Odbrana diplomskog rada - Nevena Mileusnić - 100765/2013

Dana 06.11.2017. u 12:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Mileusnić, broj indeksa 100765/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga lidera u motivaciji zaposlenih u D.O.O. Niponu".


Članovi komisije:

  • doc. dr Lazar Dražeta, predsednik komisije
  • prof. dr Jelena Đorđević Boljanović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018