118,4727

Odbrana diplomskog rada - Milica Batinica - 100211/2013

Dana 06.11.2017. u 11:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Batinica, broj indeksa 100211/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Poslovi budućnosti sa aspekta menadžmenta ljudskih resursa".


Članovi komisije:

  • doc. dr Lazar Dražeta, predsednik komisije
  • prof. dr Jelena Đorđević Boljanović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018