118,4727

Odbrana diplomskog rada - Mihailo Pavlović - 103042/2013

Dana 06.11.2017. u 11:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Mihailo Pavlović, broj indeksa 103042/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Mobing u radu".


Članovi komisije:

  • doc. dr Lazar Dražeta, predsednik komisije
  • prof. dr Jelena Đorđević Boljanović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018