118,4727

Odbrana diplomskog rada - Tamara Žunić - 100627/2013

Dana 03.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Žunić, broj indeksa 100627/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Monopoli i uzroci njihovog nastanka".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Stanković, predsednik komisije
  • doc. dr Vladimir Matović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018