118,4727

Odbrana diplomskog rada - Tamara Prijović - 120495/2014

Dana 03.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Prijović, broj indeksa 120495/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj marketinga na unapređenje prodaje u savremenom poslovanju na primeru Avio kompanija".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Stanković, predsednik komisije
  • doc. dr Vladimir Matović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018