118,4727

Odbrana diplomskog rada - Slađan Grabovac - 104959/2009

Dana 07.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Slađan Grabovac, broj indeksa 104959/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Koegzistencija i saradnja klasične i savremene elektronske trgovine".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Gajić, predsednik komisije
  • prof. dr Danilo Golijanin, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018