118,4727

Odbrana diplomskog rada - Nikola Trajković - 102678/2013

Dana 07.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Trajković, broj indeksa 102678/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Markatinške usluge pošte na primeru kompanije Dunav Osiguranja".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Gajić, predsednik komisije
  • prof. dr Danilo Golijanin, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018