118,4727

Odbrana diplomskog rada - Katarina Kovačević - 102038/2014

Dana 02.11.2017. u 19:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Kovačević, broj indeksa 102038/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pranje novca-studija slučaja: indikatori pranja novca za revizore".


Članovi komisije:

  • doc. dr Ivica Terzić, predsednik komisije
  • doc. dr Marko Milojević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018