118,4727

Odbrana diplomskog rada - Jovana Rajak - 100615/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Rajak, broj indeksa 100615/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Etika u advertajzingu".


Članovi komisije:

  • prof. dr Radmila Živković, predsednik komisije
  • prof. dr Jelena Gajić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018