118,4727

Odbrana diplomskog rada - Jovan Mrvić - 100586/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Jovan Mrvić, broj indeksa 100586/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Lojalnost potrošača".


Članovi komisije:

  • prof. dr Radmila Živković, predsednik komisije
  • prof. dr Jelena Gajić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018