118,4727

Odbrana diplomskog rada - Andrijana Stepanić - 102326/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Andrijana Stepanić, broj indeksa 102326/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga direktnog marketinga na primeru kompanije Medison International".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Gajić, predsednik komisije
  • prof. dr Radmila Živković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018